Latest Entries »

Thursday, February 11, 2016

ရပ္နီး/ရပ္ေ၀းမွ အလွဴရွင္မ်ားအား ဖိတ္မႏၱက ျပဳအပ္ပါသည္။


မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတြင္းႀကီးေက်းရြာမွာ ေဆာက္လုပ္မည့္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအတြက္ 2016 ဇန္န၀ါရီလ 11 ရက္ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေသာ ပညာပါရမီစုစုေပါင္းမွာ 23,21,000 ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလလယ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီအမွီ ေအာက္ခံ foundation ႏွင့္ ေဘးအကာမ်ား အၿပီး ေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားပါသည္။

က်န္ အခန္းဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ အမိုးမိုးျခင္းမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖည့္စြက္ကာ လစဥ္အလွဴရွင္မ်ား၏ အားျဖည့္ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴကာလမွာ ၁-ႏွစ္ေက်ာ္မည္ျဖစ္ၿပီး စမိုင္းလ္ပညာပါရမီ၊ ကုသိုလ္ျဖစ္မွ အားျဖည့္ေပးမည့္ ပညာပါရမီ စုစုေပါင္းမွာ သိန္း ၇၀ ျဖစ္ပါသည္။


လစဥ္မဟုတ္ေသာ္လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ရပ္နီး/ရပ္ေ၀းမွ အလွဴရွင္မ်ားအား ဖိတ္မႏၱက ျပဳအပ္ပါသည္။


0 comments: