Latest Entries »

Sunday, April 7, 2013

ဂံုမင္းအတြက္ ေကာက္ခံရရွိေသာအလွဴေငြမ်ား

ဦးသိန္း၀င္း+ေဒၚခင္မာရီ၊ ပုသိမ္                                               ၅၀၀၀၀ိ/-
ကိုညီညီ၀င္း၊ ေက်ာင္းကုန္း                                                     ၂၀၀၀၀ိ/-
ေဒၚျမေရႊ၊ လႈိင္                                                                     ၁၀၀၀၀ိ/-
ကိုထက္ေအာင္လင္း + မေအးေအးၿငိမ္း                                      ၁၀၀၀၀ိ/-
ေဘာင္ေဘာင္ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးေတာ္ဖီမိသားစု၊ စမ္းေခ်ာင္း              ၁၀၀၀၀ိ/- 
ဦးျမင့္ဦး+ေဒၚစန္းစန္း၀င္း၊ မဂၤလာဒံု                                           ၁၀၀၀၀ိ/-
ဦးဆန္းေအာင္ျမင့္+ေဒၚခင္ေအး၀င္း၊ လႈိင္                                   ၁၀၀၀၀ိ/-
ဦး၀င္းမင္း+ေဒၚစုစုေအာင္၊ မဂၤလာဒံု                                          ၁၀၀၀၀ိ/-
မ၀င္းစႏၵာေအး ၊ ေျမာက္ဥကၠလာ                                              ၁၀၀၀၀ိ/-
ကိုသိန္းမင္းႏီုင္ ၊ ၁၀-မိုင္ကုန္း                                                  ၁၀၀၀၀ိ/-
ဦးခင္ေမာင္ေထြး+ေဒၚလွသူဇာခင္ မိသားစု၊ ဆင္မလိုက္                    ၆၀၀၀ိ/-
တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္                                                              ၅၀၀၀ိ/-
ဦးေန၀င္း+မသန္းႏုမိသားစု၊ ေရႊျပည္သာ                                       ၅၀၀၀ိ/-
ဗိုလ္ႀကီးရဲမင္းထြဋ္+ေဒၚစိုးသိမ္းေအး၊ ပတၱျမား                                 ၃၀၀၀ိ/-
ေကာက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြစုစုေပါင္း                                     ၁၆၉၀၀၀ိ/-
 
ေကာက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားကို သင္တန္းအတြက္လိုအပ္ေသာ အလွဴခံျဖတ္ပိုင္းစာအုပ္ မ်ား၊ ပထမအဆင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားကတ္မ်ား၊ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ကာ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ပိုေငြ ၂၀၀၀၀ိ/-အား ၂၀-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းမွဴး ဦးတိေလာက သို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Friday, April 5, 2013

ယဥ္ေက်းလိမၼာ ေလ့လာေရး ဒုတိယေျမာက္ခရီးစဥ္

တလုေတၳာ္သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့
၃-၄-၂၀၁၃ ေန႔မနက္ ေလးမ်က္ႏွာကားျဖင့္ တလုေတၳာ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကာအင္း၊ ၾကက္ေျပးသို႔ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ မေရာက္ရွိျဖစ္ခဲ့ပါ။ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားမွာ မနက္ ၇ နာရီမွ ၁၀ နာရီအထိ အားလံုးတေျပးညီသတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ ၂ ေနရာကို သြားေရာက္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ ၂ ရက္အခ်ိန္ယူဖို႔ရာ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
သို႔ေပမယ့္ အားလံုးဟာ ပံုစံတူ၊ သင္ၾကားပံုတူေၾကာင္း၊ သင္တန္းမွဴး ဦး၀ိလာသမွာ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းလံုးကို အလွည့္က် သြားေရာက္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တလုေတၳာ္တြင္ပင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၄၁ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၃-တန္းေအာင္မွ စတင္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ မတက္လိုက္ရေသာကေလးမ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ သႀကၤန္အခါၿပီးေသာအခါ ေနာက္တစ္တန္း ထပ္မံဖြင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ အတန္း၊ အသက္ အကန္႔အသတ္မထားေတာ့ဘဲ တက္ခ်င္ေသာကေလးမ်ားအားလံုးကို တက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အသိေတြကိုသာ သင္ေပးကာ၊ စာေမးပြဲကို ထည့္သြင္းေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဦး၀ိလာသကေတာ့ သႀကၤန္အၿပီး ၾကာအင္းေက်းရြာတြင္ ဆရာမ်ား အတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းစီစဥ္ထားသျဖင့္ ဦးပညာ၀ံသ (ဓမၼာရံုေက်ာင္းတိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္)က ဦးစီးသင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု သင္တန္းတြင္လည္း ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးပညာ၀ံသ၊ ဦး၀ိလာသ(သင္တန္းမွဴး)၊ ဦး----------တို႔ သံုးပါးက ဦးစီးကာ သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းတြင္ ကေလးမ်ား ၾသကာသကန္ေတာ့ျခင္း(ထိျခင္းငါးပါးျဖင့္)၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားရြတ္ဆိုျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း၊ သင္ၾကား ျခင္း၊ သင္ယူျခင္း၊ အာဟာရဒါန စသျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းလည္း သိရပါ သည္။
မြန္ျမတ္ေစတနာအသင္း အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အလွဴရွင္တစ္ဦး၊ ရန္ကုန္                                                     ၂၅၀၀၀ိ/-
ကိုခ်စ္ကိုကို+မျမသဇင္၊ လႈိင္                                                ၅၀၀၀ိ/-
ေဒၚေလးေရႊ၊ လႈိင္                                                             ၅၀၀၀ိ/-
မေသာင္းစိုးဦး၊ မဂၤလာဒံု                                                     ၁၀၀၀၀ိ/-
ဦးႀကီးစိန္+ေဒၚသိန္းပု၊ ေရႊျပည္သာ                                        ၂၀၀၀ိ/-
ဦးခင္ေမာင္ေထြး+မလွသူဇာခင္ မိသားစု၊ ဆင္မလိုက္                 ၂၀၄၀၀ိ/-
မ၀င္းစႏၵာေအး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ                                          ၅၀၀၀ိ/-
မခင္ခင္စိုး၊ ေျမာက္ဒဂံု                                                        ၅၀၀၀ိ/-
ကိုထက္ေအာင္လင္း+မေအးေအးၿငိမ္း                                    ၁၀၀၀၀ိ/-
ကိုေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း၊ မဂၤလာဒံု (ျဖတ္ပိုင္းစာအုပ္)                       ၁၁၂၀၀ိ/-
မ၀င္းမာသက္၊ မဂၤလာဒံု (ျဖတ္ပိုင္းစာအုပ္)                               ၇၀၀၀ိ/-
မသဲသဲ၊ လႈိင္ (ျဖတ္ပိုင္းစာအုပ္)                                             ၁၈၀၀၀ိ/-
စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေငြ    ၁၂၃၆၀၀ိ/ တိတိကို မြန္ျမတ္ေစတနာအသင္း သင္တန္းမွဴး ဦး၀ိလာသအား ၁၈-၃-၂၀၁၃ ေန႔တြင္ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင္ မွတ္စုေရးမွတ္ရန္ ေငြက်ပ္ ၁၂၀ တန္ဖိုးရွိ ဗလာစာအုပ္ ၅၀၀ ကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ အလွဴျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိတီၳလာၿမိဳ႕မွ ဆရာ ဦးခင္ေမာင္ေထြး၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ေအးၾကည္ႏွင့္တပည့္မ်ားမွ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြ ၆၀၀၀၀ိ/- ျဖင့္ အလွဴအထ ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ယဥ္ေက်းလိမၼာျမင္ကြင္းမ်ား 

 
         

တလုေတၳာ္သို႔ ေရာက္ပါၿပီ       ဓမၼာရံု    ေမးခြန္းထုတ္ေနေသာ  ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႏွင့္သင္တန္းမွဴး

ဦးေက်ာ္ဇံတန္ေဆာင္းမွာ တက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ား၏ပံုရိပ္မ်ား 


                              


ဓမၼာ႐ံုအတြင္းမွာ တက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ား၏ပံုရိပ္မ်ား

        
    
           

           
ထိျခင္းငါးပါးကို ဆရာေတာ္မွ ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးေနစဥ္ ၊ မုန္႔စားဆင္းစဥ္တြင္လည္း လက္အုပ္မ်ားျဖင့္ ညီညီညာညာ
        
        

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေနစဥ္

          
မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္အမွတ္တရ

         
တစ္ေန႔တာသင္တန္းၿပီးဆံုးပါၿပီ

         
ပီတိမ်ားႏွင့္၊  သင္တန္းအၿပီး ဓမၼာရံုသန္႔ရွင္းေရးတြင္ တတပ္တအား
           
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လွည့္လည္ေလ့လာစဥ္ ၊ 

    
တလုေတၳာ္ ဓမၼာ႐ံုေက်ာင္း ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၊ သင္တန္းမွဴး ဆရာေတာ္ ဦး၀ိလာသတို႔ႏွင့္ အမွတ္တရ

         

သက္ေတာ္ ၁၀၂ ရွိ ဘုန္းႀကီး
ဓမၼာရံုေက်ာင္းတိုက္အတြင္း သက္ေတာ္ ၁၀၂ ရွိ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးရွိသျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစကားေျပာၾကည့္ ရာ အသိသတိမ်ားလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာလွ်င္ပင္ အနားကပ္ေျပာစရာမလို၊ အသက္ ၄၀-ေက်ာ္၊ ၅၀ ၀န္းက်င္က အေၾကာင္အရာမ်ားကို ခ်က္က်မွတ္က် မွတ္မိေနေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။